Er. Kunal N Darade Secretary
Engineering College
Dr.Gajanan K.Kharate Principal
Engineering College

Results

Year

% of result for BE

Distinction

First Class

First five Toppers name &%

2011-12

75.55%

10

15

1.Sagar Shinde (75.40)

2.Bahnushali Raj (73.06)

3.Nayak Hardeek (71.60)

4.Pardeshi Komal (69.86)

5.Sarode Nupur (69.46)

 

2012-13

95.12%

19

19

1.Shankhpalmonika D. (73.33)

2.Kate Jui Dashrath (72.00)

3.Patil Aniket Manohar (70.80)

4.Mehta Neha Dilip (69.60)

5.Ghorpade Santosh B. (68.67)

2013-14

 

91.07

 21

 25

  1. Vadge Priyanka (73.80)
  2. Vishwakarma Priyam (73.33)
  3. Kude Manisha (72.13)

 2014-15

 98.39%

 29

28

  1. Sagar Purushottum        75.93
  2. Seema Chote                     74.80
  3. Swapnil Kulkarni            73.33

2015-16

93.87%

47

44

  1. Walunj Yojana Lahanu 2
  2. Bangad Gopal Sanjay 75
  3. Randive Jayshri Ananda 80