Er. Kunal N Darade Secretary
Engineering College
Dr.Gajanan K.Kharate Principal
Engineering College

Results

 

year % Dist First class First five toppers  %
18-19      88.89      4      25      Adhav Nilima Narendra 72.69
Kolhe Archana Subhash 72.25
Shinde Pooja Vilas   68.9
Jadhav Ruhika Somnath 68.73
Khatale Apurv Balasaheb 67.06
   
17-18      86.96      6      10      Mogal Varsha Govind 73.8
Dahale Sanket Ashok 71.33%
Shirsath Mohini Snajay 71.13%
Sapkal Sweety Kailash 68.93%
Shimpi Gauri Suhas 67.13%
   
           
16-17      81.4     8     17     Shaikh Shahejad Dilawar 75.07%
Himalay Yograj patil 69.00%
Savkar Vrushali Shivaji 68.87%
Korade Vaibhav Laxman 67.87%
Singh Shubham Dilip 67.87%
         
15-16     97.3     9     24     Varade Darshana Santosh  75.00
Shirude Sayali Dilip 69.00
Bhadane Gaurav D. 68.00
Bodke Poonam 67.00
Mhaske Vaishanvi 67.00